Количка

0 артикула

Условия за ползване

Общите условия на онлайн магазин www.think-in-pink.com сa съобразени с модела и наредбите на Българска уеб асоциация, Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите.

Сайтът www.think-in-pink.com е електронен магазин на Монрос ООД, с булстат 200973373 и седалище и адрес на управление гр. София, бул. Захари Стоянов,бл.407.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.think-in-pink.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера).

 

РЕКЛАМАЦИЯ , ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА НА СТОКА

 

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 

Рекламации на закупени чрез онлайн магазин www.think-in-pink.com стоки се извършват по правилата на ЗЗП  ,съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Актуален период за връщане на продукт , закупен от онлайн магазин е 14 календарни дни.

-    Ако сте закупили повече от 1 артикул се позволява връщане на само 1 бройка разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост;

-    При връщане на продукта трябва да присъства оригиналния касов бон или гаранция, с който е доставен;

-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;

-    При установяване на злонамерени опити за връщане на продукт или измама, продавачът си запазва правото за отказ по връщане;

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

 

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

 

Сумата по доставката е видима при поръчката, но не е начислена като крайна сума за плащане т.е. доставката се заплаща от клиента при получаване на стоката.

 

Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Монрос ООД на/над стойност 49 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента до офис на куриер Еконт или Спиди/Рапидо. Поръчка на стойност на 99лв са с безплатна доставка до адрес на клиента.

 

За доставки извън страната е необходимо да се свържете с нас.

 

Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата.

 

Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

 

Продавачът не носи отговорност за забавяния на доставките по вина на трети лица или куриерски фирми.

 

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.think-in-pink.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

 

Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.

 

Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

 

Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и достaвени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 

Монрос ООД издава касова бележка за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от Монрос ООД. Клиентът е съгласен да получава касовата бележка физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса:  sales.thinkinpink@gmail.com .

 

С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Монрос ООД фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

 


 

РЕКЛАМА

 

Бюлетините, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от Монрос ООД.

 

В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с Монрос ООД или да се отпишете лично чрез системата за онлайн отписване/записване поместена на www.think-in-pink.com

 

Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0878 448445.

 

Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор

 

ОТГОВОРНОСТ

 

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Продавачът има право да използва подизпълнители за осъществяване на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

 

Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg 8.

 

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG : BG200973373